Szigetszentmiklós Bucka városrészében élők közlekedési szokásainak felmérése

 

A Szigetszentmiklós Bucka városrészében élők közlekedési szokásainak, szempontjainak megismerésére kérdőíves felmérést végeztünk. A kitöltés önkéntes, anonim volt,  semmilyen személyes jellegű információt nem gyűjtöttünk. 

 

Kérjük, olvassa el az alábbi rövid bevezetőt!

 

A Bucka városrész közlekedési problémája sokrétű; a Budapestre autóval ingázók tömege, akik a vélt gyorsabb eljutás miatt a Buckán keresztül próbálnak rövidíteni, dugót okoznak, az ebből eredő zaj, a por, és balesetveszély minden nap sújtja az itt élőket. Mindezek mellett a szűk utakon a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedők, különösképpen a gyermekek, idősek számára nincs biztonságot adó járda, rendszeresek a koccanások, gyorshajtások, ezzel mindennapos konfliktust okozva. Akik a tömegközlekedést használják, számukra kevés férőhellyel, ritkán közlekedő buszok járnak, a megállókat nehéz elérni. Mindezek miatt sokan kényszerből kell, hogy autóba üljenek, aki pedig ezt nem teheti meg, folyamatos veszélynek van kitéve.

A Csépi út és a Boglya utca, bár az állapotok nem ezt tükrözik, a város Szabályozási Terve alapján gyűjtőút besorolással rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a számukra biztosítandó közterület szélességének 13-22 méter szélesnek kell lennie legalább. Ezzel szemben jelenleg sokszor két telek között a teljes szélesség az 5 métert sem éri el, holott a minimális burkolatszélesség kétirányú forgalom esetén 6 méter. Szemléltetésül, bemutatjuk a különbséget Szigetszentmiklós Helyi Építési Szabályzata alapján a gyűjtőutak minimális kiépítéséről, és a Buckában kialakult jellemző állapotról. Belátható, hogy az előírtak kiépítése nem lehetséges, hiszen nincs ehhez elég közterület, ahhoz pedig komoly érdeksérelemmel járó kisajátítások lennének szükségesek.

 

 

                                  

A kérdőív első részében az általános közlekedési szokásait szeretnénk megismerni, a második részben pedig a Bucka városrészt érintő problémákat, azok körülményeit és a lehetséges válaszokat mutatjuk be. Kérjük, a véleményezési rész előtt olvassa el figyelmesen az alábbi rövid összefoglalót, ugyanis az ebben foglaltak alapjaiban határozhatják meg a Bucka városrész közlekedését az elkövetkezendő évtizedekben.

 

Egyirányúsítás

 

Az a rendelkezésre álló közterület szűkössége miatt egyértelmű, hogy az előírásoknak megfelelő 2x1 sávos kétirányú út járdákkal nem valósítható meg – a jelentős érdeksérelemmel járó kisajátítások miatt csak rendkívül hosszú távon lenne megvalósítható (reálisan 15-20 év), az átmenő forgalmat pedig nemhogy csökkentené, még növelné is, hiszen még vonzóbb lenne az autósok számára.

A megoldást a terület átgondolt egyirányúsítása jelentené; egyfelől gyakorlatilag megszünteti az átmenő forgalmat, kis helyigénye mellet minimális beavatkozással lehetőség nyílik akár burkolt járda építésére, forgalomcsillapításra, sebességcsökkentésre. Több ütemben is kialakítható, de a leglényegesebb elemei (átmenő forgalom kiszorítása, járdák) alacsony költségek mellett már rövid távon bevezethetők, különösebb egyéni érdeksérelem nélkül. Három lehetséges megoldási javaslat került kidolgozásra, ezeket a következő oldalon találják. Közös tulajdonságuk, hogy 3,5 méteres útpálya mellett széles, burkolt járdafelületet lehet kialakítani. Az egyes változatok az egyirányúsítás módjában térnek el, alább mutatjuk be őket. Kérjük, ismerje meg a három javaslatot, majd a kérdőív második részében válaszoljon az ezekkel kapcsolatos kérdéseinkre.

1. változat

A Vénusz utcától északra a főbb utak kétirányúak. A Csépi út dél felé, a Boglya utca észak felé egyirányú, azonban a Csónakos utca és a Repkény-Borz utca közötti szakaszukon megfordul a forgalom iránya. A Csónakos utca és a Repkény-Borz utca szintén egyirányú lesz. A Buckabuszok továbbra is az eredeti útvonalukon tudnak járni. Az Emelkedő utca Mű út felől nem lesz elérhető. Az Ádám Jenő sétány csak buszok számára lesz végig átjárható.

Előnyök

   gyorsan, költség-hatékonyan bevezethető

   nagy mértékben csökkenti az átmenő forgalmat

Hátrányok

   a Csónakos utca és a Repkény-Borz utcák forgalma némileg nőni fog

   a Buckán élőknek is némi többletutat jelent

   nem szünteti meg teljesen az átjárhatóságot

 

 

 

2. változat

A Vénusz utcától északra a főbb utak kétirányúak. A Csépi út dél felé, a Boglya utca pedig észak felé végig egyirányú. A Csónakos utca és a Repkény-Borz utca is egyirányúak. Az Ádám Jenő sétány észak felé egyirányú. Az Emelkedő utca Mű út felől nem lesz elérhető. A Boglya utca és a Csépi út Mű úti csomópontjában jelzőlámpás irányítás lesz. A lámpaprogrammal szabályozni lehet a Buckába áramló gépkocsik számát, ezzel megszüntetve az átmenő forgalmat.

Előnyök

   gyakorlatilag megszünteti az átmenő forgalmat

   a Buckán belül egyszerűbb és gyorsabb eljutás

   a Csónakos utca és Repkény-Borz utcák forgalma nem nő meg

Hátrányok

   költségesebb, és ezzel időigényesebb megoldás (2 csomópont átépítése)

   valamivel több időre van szükség, mire „elszokik” a Buckáról az átmenő forgalom

 

3. változat

A Vénusz utcától északra a főbb utak kétirányúak. A Csépi út dél felé, a Boglya utca pedig észak felé végig egyirányú. A Csónakos utca és a Repkény-Borz utca is egyirányúak. Az Ádám Jenő sétány észak felé egyirányú. A Boglya utca és a Csépi út a Mű út felől nem lesz elérhető. A Mű úttal a kapcsolatot a Buckában élők számára az Emelkedő utca-Mű út jelzőlámpás csomópontja adja meg. Ehhez ki kell építeni a Boglya utca és a Csépi út között a Kakukkfű-Vasút utca útvonalat.

Előnyök

   ugyan azok, mint a 2. változatnál

   a Buckabuszoknak nem kell kimenni a Mű útra, csökken a menetidő

Hátrányok

   költségesebb, és ezzel időigényesebb megoldás (1 csomópont átépítése, ~1 km hosszon útépítés)

 

 

 

Sebességszabályozás

Az élhető, biztonságos környezet eléréséhez, illetve a műszaki előírások figyelembevételével, a gépkocsik sebességét csökkenteni szükséges a Bucka teljes úthálózatán, ami cserébe itt élőknek is valamivel hosszabb eljutási időt jelent lakóhelyükre. Ez alapvetően az alábbi módszerek szerint történhet:

 

Sebességkorlátozás (a Bucka fő úthálózatán, Boglya utca és Csépi út)

  • 30 km/h-s sebességkorlátozás
  • biztonságos közlekedés a kerékpárosok, gyalogosok számára

 

 

 

 

   

Korlátozott sebességű övezet (csak a főúthálózaton kívüli lakóutcákban)

  • az övezetben a táblán megjelölt sebességnél gyorsabban (30 km/h) nem lehet közlekedni
  • jobbkéz szabály az összes kereszteződésben

 

 

 

 

  

Lakó- pihenő övezet (csak a főúthálózaton kívüli lakóutcákban)

  • személygépkocsival csak azok hajthatnak be, akik itt laknak, vagy hozzájuk érkeznek
  • megengedett maximális sebesség 20 km/h
  • a gyalogosok és kerékpárosok előnyben vannak részesítve
  • a gyalogosok az úttestet teljes szélességben használhatják
  • parkolni csak a külön kijelölt területen szabad
  •  jobbkéz szabály az összes kereszteződésben

 

 

Bucka városrész lakóinak közös érdeke, hogy kulturált, csendes, családbarát környezetben éljenek. Egyértelműen látszik, hogy a helyzet folyamatosan romlik, így egyre égetőbb, hogy minél előbb változás következzen be. A körülmények, a rendelkezésre álló idő és az eszközök figyelembevételével azonban nincs olyan megoldás, ami ne érintene óhatatlanul is egyes magánérdekeket, azonban úgy gondoljuk, hogy a Bucka közösségének ereje nem más, mint a lakókörnyezetük fejlesztésére való igényük, az iránta érzett felelősség, így bízunk abban, hogy az eljövendő közlekedésfejlesztésekben a közösség partnerként segíti az együtt tervezés folyamatát.

 

Köszönettel,

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, és megbízásukból a tervező, a Create Value Kft. munkatársai


 

KÉRDŐÍV

 

A kérdőívek ladása és feldolgozása befejeződött.

 

 

buckabanner