Tisztelt Városlakók!

 

Az alábbiakban a Create Value Kft. összefoglalójából olvashatnak, amely a Buckai-közlekedés leghatékonyabb kialakításáról szól. Mint ahogyan arra bizonyára emlékeznek, kérdőívek kitöltésével kértünk segítséget Önöktől, hogy a mindenki számára legoptimálisabb tervezet születhessen a Bucka városrész közlekedésének megoldására. Ezek a tervek a 2021. június 30-ai Testületi ülésen elfogadásra kerültek.

A kérdőívet közel 1000 háztartás képviselője töltötte ki. A koncepció 3 változatot tartalmazott, melyekből a lakosság a 2. változatot preferálta, valamint szép számban érkeztek hasznos lakossági javaslatok is.

 

A koncepcióval kapcsolatos lakossági észrevételek alapján a 2. változat továbbfejlesztésre került:

 • a Csépi út és a Boglya utca egyirányúsítása megfordul,
 • bővül az egyirányúsításba bevonandó utcák köre,  gyalogátkelőhelyek létesítésére több helyszínen,
 • ütemezése:
  • az első ütemben meg kell valósulnia az egyirányúsítás forgalomtechnikai feltételeinek, illetve a gyalogjárdák, a korlátozott sebességű övezetek és a közterületi parkolóhelyek rendezett kijelölésének.

Figyelembe veendő lakossági javaslatok:

Ugyan a 2. változatra érkezett a legtöbb lakossági szavazat, a szöveges értékelések között rendkívül sok releváns és kevésbé releváns észrevételt, javaslatot, ötletet, elképzelést kaptunk. Ezeket feldolgoztuk, és ami közlekedésszakmailag megalapozottan figyelembe vehető, azokat a 2. változatba beépítettük. Az alábbiakban ezek a releváns észrevételek kerülnek felsorolásra, majd a lakossági észrevételek alapján továbbfejlesztett 2. változat műszaki kialakítását olvashatják.

Tervezett egyirányúsítási rendszer módosítása

a Csépi út és a Boglya utca egyirányúsítása megfordul, azaz a Csépi északra, a Boglya utca pedig délre,

az emelkedő utca lezárása nem indokolt, befelé egyirányú, jelenleg sem bonyolít átmenő forgalmat,

Egyirányúsítás rendszerébe bevonandó új utcák:

a Csépi út és az Ádám Jenő sétány közötti a többi átmenő utca (Nyaraló, Árnyas, Fás, Szedres, Csemete),

a Kakukkfű utca nyugat felé,

Kikerics utca a Boglya utca irányába,

Ádám Jenő sétány egyirányúsítása dél felé,

Rév sor egyirányúsítása a Horgász tanyáig (Kinizsi utca),

Gyalogátkelőhelyek létesítése

a Csépi úton az Árnyas utca – Csónakos utca magasságában,

a Csépi úton az Őz utca – Orgona utca magasságában,

a Csépi úton a Vénusz utca magasságában,

a Mű úton Szigethalom felé,

A továbbtervezés során megfontolandó egyéb lakossági igények

Csépi út, Boglya utcáról nyíló utcák elé forgalomlassító küszöb,

Őz utcán (nyitott) kerékpársáv,

Zajvédő fal a Mű út mellé,

Csépi út – Őz utca csomópontjában körforgalom kialakítása, ami kiváltja a Tebe sorról a Csépi útra balra nagyívű kanyart, ezzel javítva a közlekedésbiztonságot,

Lombos utca magasságában új összekötő utca a Boglya utca – Csépi út között,

Borsika utcában a villanyoszlop áthelyezése az útestről,

parkolásszabályozás bevezetése, a parkolás saját telken belül történjen,

a Buckabuszok menetrendjének sűrítése, például szükség lenne a 689/691 számú autóbusz viszonylatok hétvégenkénti indítására,

tiltott teherforgalom hatásosabb szankcionálása,

Rögös utca – Emelkedő utca csomópontja autóval járható legyen,

zsákutcák megnyitása gyalogosok, kerékpárosok számára (pl. Zápor – Éden utca között), ezek feltérképezése a továbbiakban szükséges, a lakosság bevonásával,

 

Ezek alapján véglegesítésre került a koncepció, mely a vélemények és szakmai szempontok alapján kialakított változatot tartalmazza.

 

Elkészültek a forgalomtechnikai tervek, melynek alapján a későbbiekben bevezetésre kerül a koncepcióban javasolt új forgalmi rend.

A koncepció elfogadása után további egyeztetések váltak szükségessé a Volánbusz Zrt.-vel a tömegközlekedés átszervezéséről. A koncepcióhoz a Volánbusz Zrt véleményt fogalmazott meg, amiből látszik, hogy az egyirányúsítások bevezetése után a tömegközlekedésben is jelentős módosításokat kell eszközölni.

A koncepció szerinti forgalmi rend bevezetéséhez elengedhetetlenül a Borz utca magántulajdonban lévő részének (5965 hrsz.-ú telek) kisajátítása, valamint a Csónakos utca szintén magánterületen lévő részének (5620/14, 5620/15, 5921 hrsz.) jogi rendezése, mivel ezen két utca az egyirányúsítás bevezetése után a Boglya utca és a Csépi út összekötésében központi szerepet játszik

A Buckát érintő legnagyobb közlekedési problémák

6 probléma vetődött fel, ami feltehetőleg nap, mint nap érinti az itt élőket, ezek az alábbi ábra szerint jelentkeztek, mint probléma.

 

Egy kitöltő egyszerre több problémát is jelezhetett. A problémák kifejtése alább olvasható:

 • a Buckán áthaladók miatti túl nagy forgalom (1): a megnövekedett átmenő forgalom miatt az itt élőknek is lassabbá válik a gépkocsival történő közlekedés, továbbá nő a zaj, levegő szennyezés, csökkenti az élhetőséget, elsősorban a fő úthálózat mentén. Nincs szignifikáns eltérés a két vizsgált csoport által adott válaszok számában, összességében csak a 3. legnagyobb problémaként jelentkezik.
 • a gyorshajtások miatti balesetveszély (2): hiába 30 km/óra a megengedett sebesség a fő hálózati elemeken, ezt a járművezetők – tisztelet a kivételnek – nem tartják be, ezzel veszélyeztetve a közlekedésben résztvevő többi szereplőt, főként a gyalogosan, kerékpárral közlekedőket, akik számára még gyalogjárda sem áll a rendelkezésükre a legtöbb helyen. Ezt a gépkocsival nem rendelkezők, vagy azt eseti jelleggel használók láthatóan nagyobb arányban jelezték, mint azok, akik jellemzően gépkocsival közlekednek, előbbiek számára ez a második legtöbbeket érintő probléma. Utóbbiak számára kevésbé probléma, hiszen egyrészt ők a probléma okozói, másrészt a gyorshajtás rájuk sokkal kevésbé veszélyes, mint a többi, védtelen úthasználóra.
 • a szűk utcák miatti konfliktusok (3): a szabályozási szélesség és egyes telektulajdonosok miatti önkényes kisajátítás bizonyos esetekben olyan szűk keresztmetszeteket, szakaszokat okoz, ahol egymás mellett két jármű nem fér el biztonságosan, ezért napi szinten történnek koccanások, félreértések. Ez – ahogy a válaszokból is látszik – elsősorban a gépkocsival közlekedők számára jelent bosszúságot, a másik csoportnak ez relatív kevésbé fontos. Mindenesetre látszik, hogy igenis nagy igény van arra, hogy a gépkocsi közlekedés rendezett keretek között tudjon lebonyolódni.
 • a gyalogjárdák hiánya (4): a fő úthálózaton csak elvétve lehet járdán közlekedni gyalogosan. Amellett, hogy balesetveszélyes, rendkívül kényelmetlen a nyáron poros, télen saras útpadkán gyalogolni. A feltételek javításával többen mernének gyalog közlekedni, ami önmagában csökkentené a gépkocsi függőséget az itt élők körében. Minden kétséget kizáróan ez az a probléma, ami – függetlenül a gépjármű birtoklástól, vagy használatától – a leginkább égető, és mihamarabbi megoldásért kiált; kimagaslóan sokan jelezték a járdák hiányát, így ez a buckai lakosok legnagyobb közlekedési problémája. Érthető, hiszen a gyalogosok számára biztonságot és kényelmet nyújt, míg a járművel közlekedők számára is rendezettebbé, kulturáltabbá válik tőle a közlekedés.
 • a biztonságos kerékpározás lehetőségének hiánya (5): ahogy gyalogjárda, úgy kerékpáros infrastruktúra sincs a Bucka negyedben, ezzel nagyban rontva a biztonságos kerékpározás lehetőségét. A logika a (4) probléma analógiájára épül, azaz a biztonságosabb infrastruktúra által többen választják ezt a közlekedési módot, ezzel hozzájárulva a forgalom csökkenéséhez. Mivel jelenleg az adottságok miatt kevesen közlekednek kerékpárral, az itt élők számára talán nem is evidens, hogy rövidebb útjaihoz kerékpárt is használhatna, ha lenne megfelelő infrastruktúra hozzá, így ez indokolhatja az alacsony érdeklődést e probléma iránt.
 • A közösség közlekedés jelenlegi színvonala (6): a Buckabusz által jelenleg nyújtott szolgáltatási szintje, úgy, mint a járatkövetés, elérhető kapacitás, komfort, menetrend, és jegyvásárlási lehetőségek. Ez a legkevésbé égető probléma, ami egyfelől jelentheti azt, hogy a szolgáltatást igénybe vevők számára az megfelelő, de azt is, hogy alapvetően az itt élők érdektelenek a Buckabusz, mint közszolgáltatás iránt.

Az egyirányúsítások mellet nagyon fontos tényező a sebességkorlátozás kialakítása.

Ebben a kérdésben sokkal inkább egyöntetűbbek voltak a vélemények, a legtöbb itt élő szerint – függetlenül attól, hogy jellemzően milyen módon közlekedik – támogatja a buckai sebességcsökkentést, annak lakóutcáiban. Az ábrán látszik, hogy a megkérdezettek 92%-a támogat valamilyen fajta sebességcsökkentést.

Előnyök

Már a bevezetés kezdetétől javulnak a gyalogos közlekedés feltételei, így kevesebben kényszerülnek gépkocsit használni a Buckán belül, csökken a forgalom, a veszélyeztetett társadalmi csoportok nagyobb biztonságban tudnak közlekedni. A forgalmi rend bevezetése viszonylag költséghatékonyan, gyorsan megvalósítható. A közeljövőben megvalósuló HÉV fejlesztés kiváló alkalmat teremt az új forgalmi rend bevezetésére, mivel ezáltal csökkenthető az ingázók körében a gépkocsihasználat, és előtérbe helyeződhet akár a kerékpár/buckabusz – HÉV módok kombinálásának erősítése, így az egyes közösségi közlekedési formák szinergiája jobban kihasználhatóvá válik.

Hátrányok

Az átmenő forgalmat teljes mértékben nem szünteti meg a forgalmi rend, de a jelzőlámpás csomópontok megépülésével annak mértéke érezhetően korlátozható lesz.

Ütemezés és feltételek

A fejlesztés az itt élők számára hatalmas változást fog okozni, annak minden előnyével és hátrányával, így fontos, hogy fokozatosan, rugalmasan kerüljön bevezetésre az új forgalmi rend, kapcsolódva a közeljövőben tervezett MÁV-HÉV fejlesztésekhez. Ehhez az alábbiak szerinti ütemezést javasoljuk.

1. ütem

Kisebb költségvetésű, elsősorban forgalomtechnikai jellegű beavatkozások megvalósítása, az egyirányúsítási rendszer tesztüzeme. A bevezetés előtt alapos tájékoztatás szükséges, a bevezetés első időszakában élőerős, akár rendőri segítség az új rendszer használatához, annak megismeréséhez. A teljes tesztidőszak alatt folyamatos monitoring, az észrevételek gyűjtése, és szükség esetén az előre nem látható problémák orvoslása. Az ütem során kialakítandó:

 • az egyirányúsítás rendszere forgalomtechnikai eszközökkel,
 • a tervezett keresztmetszet Csépi út, Boglya utca és az Ádám Jenő sétány mentén, kiemelten figyelve a megfelelő gyalogjárdákra, ideiglenes eszközökkel,
 • a gyalogos-kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, például zsákutcák, ösvények összenyitása számukra,
 • a korlátozott sebességű övezetek kijelölése,
 • a 2. ütem fejlesztéseivel kapcsolat, azokat megalapozó munkarészek lebonyolítása.

2. ütem

Az egyirányúsítás rendszere az azt használók körében megszokottá vált, a kezdeti gyermekbetegségei a visszajelzések alapján ki lettek küszöbölve, így – a rendelkezésre álló forrásoktól függően – a prioritási sorrend felállításával a végleges kialakítás tervezése, kivitelezése elkezdődhet, aminek során megvalósítandó:

 • Csónakos utca kiszabályozása,
 • szakaszosan a végleges keresztmetszet kialakítása,
  • útépítés,
  • a vízelvezetés,
  • kapcsolódó közműépítési-kiváltási-áthelyezési feladatok,
  • esetleges kisajátítások,
 • a 3. ütem fejlesztéseivel kapcsolatos, azokat megalapozó munkarészek lebonyolítása.

3. ütem

A nagyobb távlatban releváns, költségesebb, időigényesebb feladatok elvégzése szerepel ebben az utolsó ütemben, úgymint:

 • Mű úton jelzőlámpás csomópontok kialakítása a Csépi úti és a Boglya utcai csomópontjában,
 • új összekötő utca kiépítése a Csépi út és a Boglya utca között a Bucka tótól délre, a Lombos utca – Emelkedő utca hozzávetőleges nyomvonalán
 • körforgalom kiépítése az Őz utca – Csépi út csomópontjában (vizsgálandó)

 

buckabanner